ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ปี 2564
ดาวโหลดไฟล์
ปี 2563
ดาวโหลดไฟล์
ปี 2562
ดาวโหลดไฟล์
ปี 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 5.49 MB
ปี 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 12.11 MB
ปี 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ปี 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 7.84 MB
ปี 2557
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 782.18 KB
ปี 2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 918.69 KB