โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง ได้รับรางวัลโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับคุณภาพScQA (School Quality Award) ปี พ.ศ.2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ
ประกาศ ต่างๆ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักการภารโรง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 17 เม.ย. 67
ประกาศนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 14 ธ.ค. 66
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง สนามสอบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง 08 ธ.ค. 66
ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษอุทกภัย ฉบับที่ 2 02 ธ.ค. 66
ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษอุทกภัย ฉบับที่ ๑ 02 ธ.ค. 66
ประกาศยกเว้นเงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง 22 พ.ย. 66
ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ฉบับปรับปรุง 12 พ.ย. 66
ประกาศการเก็บเงินบำรุงการศึกษาห้องเรียนทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 01 พ.ย. 66
การรับนักเรียนปีการศึกษา 2567 (ห้องเรียนทั่วไป)
ประกาศรายชื่อมอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 29 มี.ค. 67
ประกาศรายชื่อมอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 29 มี.ค. 67
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิศวกรรมศาสตร์ (M.E.) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) 28 มี.ค. 67
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) 28 มี.ค. 67
ประกาศรายชื่อมอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 25 มี.ค. 67
ประกาศรายชื่อมอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 25 มี.ค. 67
ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) 24 มี.ค. 67
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2567 17 มี.ค. 67
การทดสอบความสามารถทางวิชาการ “เพชรพระเกี้ยวน้อย” เตรียมพัฒน์พัทลุง Pre –Test ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567
เกียรติบัตรการทดสอบความสามารถทางวิชาการ “เพชรพระเกี้ยวน้อย” เตรียมพัฒน์พัทลุง Pre –Test ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 07 มี.ค. 67
ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางวิชาการ “เพชรพระเกี้ยวน้อย” เตรียมพัฒน์พัทลุง Pre–Test ครั้งที่ 2 ประจำปี2567 06 ก.พ. 67
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบ โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ “เพชรพระเกี้ยวน้อย เตรียมพัฒน์ พัทลุง Pre-Test ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567” 31 ม.ค. 67
สมัครระบบรับสมัครโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ “เพชรพระเกี้ยวน้อย” เตรียมพัฒน์พัทลุง Pre –Test ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 02 ม.ค. 67
ประกาศการทดสอบความสามารถทางวิชาการ “เพชรพระเกี้ยวน้อย” เตรียมพัฒน์พัทลุง Pre –Test ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 25 ธ.ค. 66
การรับนักเรียนปีการศึกษา 2567 (ห้องเรียนพิเศษ)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิศวกรรมศาสตร์ (M.E.) ปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) 05 มี.ค. 67
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) 05 มี.ค. 67
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิศวกรรมศาสตร์(M.E) ปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) 04 มี.ค. 67
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี(SMT) ปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) 04 มี.ค. 67
การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิศวกรรมศาสตร์(M.E.) ปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) 27 ก.พ. 67
การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี(SMT) ปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) 27 ก.พ. 67
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิศวกรรมศาสตร์ (M.E.) ปีการศึกษา 2567 27 ก.พ. 67
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศสาตร์ และเทคโนโลยี(SMT) ปีการศึกษา 2567 21 ก.พ. 67
กิจกรรมวิชาการ เปิดบ้านรับน้อง เตรียมพัฒน์พัทลุง ปีการศึกษา 2566 “TUP.PL Expo Innovative Gen”
เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการสังคมศึกษา 17 ก.พ. 67
เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ 17 ก.พ. 67
เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการวิทยาศาสตร์ 17 ก.พ. 67
เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการคณิตศาสตร์ 17 ก.พ. 67
เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทย 17 ก.พ. 67
เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 06 ก.พ. 67
ภาพกิจกรรม
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
นางเตือนใจ นุ่นเอียด : การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้วยกระบวนการ PDCA & 3T Model 15 พ.ค. 66
นางสาวสุมาลี สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง : การส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning ) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้รูปแบบนวัตกรรม COACH MODEL 15 พ.ค. 66
นายสรณ์ นามสังข์ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวงดนตรีไทย 15 พ.ค. 66
นวัตกรรม : การเรียนรู้เพื่อการมีงานทำน้อมนำพระบรมราโชบายฯ สู่เป้าหมายคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม TUPPL WORK Model 01 พ.ค. 66
ครูณัฐกานต์ ศรีทวี นวัตกรรมบทเรียนออนไลน์วิชาการแสดงพื้นเมืองภาคใต้ (โนรา) 16 ก.ค. 65
ครูขนิษฐา อักษรเนียม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบนวัตกรรม Double E (Enjoy E-Learning) 16 ก.ค. 65
ครูจตุพร สุขยัง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ 05 เม.ย. 62
ครูปวีณา ทรงเดชะ วิวัฒนาการแบบจำลองอะตอม 05 เม.ย. 62
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
เทคนิคการเลือกคณะ มหาวิทยาลัยที่ดี (1861/0) 26 ธ.ค. 60
ตามหาเพื่อน (1621/0) 28 มี.ค. 60
มศ5รุ่นสุดท้าย (2227/0) 07 ก.ค. 58
40ปีกลับมาดูที่คูเมือง (2317/0) 08 ธ.ค. 57
ประชาสัมพัธ์ ข้อมูล การศึกษาให้กับ น้องๆ (2109/0) 30 พ.ย. 57
เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี (2078/0) 30 พ.ย. 57
ครบรอบสี่สิบปี (1890/0) 15 ก.ย. 57
อ่านหน่อยครับ ผมรีบ (1807/0) 22 มี.ค. 57
รบกวนผู้อ่านกระทู้นี้หน่อยครับ (1949/1) 25 ธ.ค. 56
เพื่อนๆคนไหน เรียน ตอนต้น จบ ปี35 บ้าง (1982/0) 17 ธ.ค. 55
ผู้บริหาร

นางสาวกาญจนา เดชสม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
    เมษายน 2567   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
ลิงก์น่าสนใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน