ประกาศ ต่างๆ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 66
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชา สังคมศึกษา
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 66
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง การเก็บเงินบารุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 66
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง การเก็บเงินบารุงการศึกษา(ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 66
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชา สังคมศึกษา
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 66
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชา สังคมศึกษา
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 66
ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 66
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 66
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชา สังคมศึกษา
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 66
ระเบียบการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิศวกรรมศาสตร์ (Medical and Engineering : M.E.) ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 66
ระเบียบการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถ ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี(SMT) ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิศวกรรมศาสตร์ (M.E.) ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี(SMT) ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 66
ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางวิชาการ เตรียมพัฒน์พัทลุง Pre –Test ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ เตรียมพัฒน์ พัทลุง Pre-Test ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 66
ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบโควตานักเรียนม.3เดิม)
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 66
ประกาศรับสมัครสอบวัดความสามารถทางวิชาการเตรียมพัฒน์พัทลุง Pre - Test ครั้งที่ 1
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 66
ใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา (ชั้น ม.ต้น ห้องเรียนทั่วไป)
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 65
ใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา (ชั้น ม.ปลาย ห้องเรียนทั่วไป)
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 65