กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารงานบุคคล

แบบ PA1
ประกาศกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน
ประกาศข้อตกลงการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2566
 

แบบบันทึกขออนุญาตไปราชการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.3 KB