รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง
100 ถนนบ้านสวน-ควนกุฎ   ตำบลควนมะพร้าว  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 93000
เบอร์โทรศัพท์ 0 74 61 2146 เบอร์แฟกส์ 074840452 ต่อ 102


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :