ประกาศ ต่างๆ
ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบโควตานักเรียนม.3เดิม) (อ่าน 509) 20 ม.ค. 66
ประกาศรับสมัครสอบวัดความสามารถทางวิชาการเตรียมพัฒน์พัทลุง Pre - Test ครั้งที่ 1 (อ่าน 100) 11 ม.ค. 66
ใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา (ชั้น ม.ต้น ห้องเรียนทั่วไป) (อ่าน 220) 16 พ.ย. 65
ใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา (ชั้น ม.ปลาย ห้องเรียนทั่วไป) (อ่าน 201) 16 พ.ย. 65
ใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา (ห้องเรียนพิเศษ) (อ่าน 158) 16 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ห้องเรียนทั่วไป) (อ่าน 151) 16 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ห้องเรียนพิเศษ) (อ่าน 157) 16 พ.ย. 65
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับปรัปรุง) (อ่าน 3339) 27 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ (อ่าน 629) 27 มิ.ย. 65
ขยายเวลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถ ปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 736) 20 มิ.ย. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถ ปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 819) 13 มิ.ย. 65
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับปรับปรุง) (อ่าน 821) 12 มิ.ย. 65
ใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 679) 06 มิ.ย. 65
ใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องเรียนทั่วไป (อ่าน 718) 06 มิ.ย. 65
ใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 710) 06 มิ.ย. 65
ประกาศเรื่อง ลดหย่อนเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 679) 31 พ.ค. 65
ประกาศเรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 584) 31 พ.ค. 65
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3750) 16 พ.ค. 65
ประกาศผลสอบครูดนตรีสากล ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 654) 04 พ.ค. 65
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบฯครูดนตรีสากล (อ่าน 622) 01 พ.ค. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาดนตรีสากล (อ่าน 831) 24 เม.ย. 65
ประกาศผลการคัดเลือกครูพลศึกษา (อ่าน 697) 11 เม.ย. 65
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบฯครูดนตรีสากล (อ่าน 708) 08 เม.ย. 65
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบฯครูพลศึกษา (อ่าน 687) 08 เม.ย. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาดนตรีสากล และสาขาพลศึกษา (อ่าน 1806) 03 เม.ย. 65
ประกาศเรื่อง การเปิดเรียนออนไลน์ในสถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) (อ่าน 3785) 16 ม.ค. 65
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชา ดนตรีสากล (อ่าน 3866) 08 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง สาขาดนตรีสากล ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3770) 05 ม.ค. 65
แจ้งการเปิดเรียนรูปแบบ On – site ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (อ่าน 5626) 30 ธ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาดนตรีสากล (อ่าน 3787) 30 ธ.ค. 64
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชา ดนตรีสากล (อ่าน 4086) 22 ธ.ค. 64
ดาวโหลดเอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียนฉีดวัคซีน (อ่าน 3767) 27 ต.ค. 64
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 5119) 22 ต.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไม้ยางพาราและปรับพื้นที่เเปลงปลูก (อ่าน 3808) 19 ต.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การขายไม้ยางพารา (อ่าน 3749) 05 ต.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน วิชาภาษาจีน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3780) 29 ก.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชา ภาษาจีน (อ่าน 3710) 28 ก.ค. 64
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชา ภาษาจีน (อ่าน 4190) 21 ก.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3857) 21 พ.ค. 64
ประกาศงดจัดสอบวัดความรู้เพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง (อ่าน 3675) 19 พ.ค. 64
ประกาศแนวปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 3638) 19 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (อ่าน 3703) 18 พ.ค. 64
ผลสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2563 (อ่าน 4768) 07 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (อ่าน 4521) 05 พ.ค. 64
ประกาศเรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3734) 30 เม.ย. 64
ผลการแข่งขันและเกียรติบัตร กิจกรรมวิชาการ เปิดบ้านรับน้อง พัทลุงพิทยาคม ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3335) 16 มี.ค. 64
เกณฑ์การตัดสินการแข่งขันทักษะ กิจกรรมวิชาการ เปิดบ้านรับน้อง พัทลุงพิทยาคม ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3797) 14 มี.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (อ่าน 3753) 19 ก.พ. 64
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (อ่าน 3792) 19 ก.พ. 64
การปิดโรงเรียนเป็นการภายในศึกษาดูงาน ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 3743) 15 ก.พ. 64