การรับนักเรียนปีการศึกษา 2565
หลักฐานการมอบตัวและรายละเอียดเงินบำรุงการศึกษา (อ่าน 917) 01 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อมอบตัว ม.4 (เพิ่มเติม) (อ่าน 909) 01 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อมอบตัว ม.1 ห้องเรียนทั่วไป (เพิ่มเติม) (อ่าน 1260) 01 เม.ย. 65
ประกาศผลสอบการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ(เพิ่มเติม) (อ่าน 847) 01 เม.ย. 65
ประกาศผลสอบการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษ(เพิ่มเติม) (อ่าน 912) 01 เม.ย. 65
ประกาศนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ(เพิ่มเติม) (อ่าน 876) 31 มี.ค. 65
ประกาศนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ(เพิ่มเติม) (อ่าน 800) 31 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1 ห้องเรียนพิเศษ(เพิ่มเติม) (อ่าน 970) 28 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4 ห้องเรียนพิเศษ(เพิ่มเติม) (อ่าน 670) 28 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อมอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 4591) 18 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อมอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 3367) 18 มี.ค. 65
ประกาศนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ(เพิ่มเติม) (อ่าน 2778) 18 มี.ค. 65
ประกาศนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ(เพิ่มเติม) (อ่าน 2645) 18 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปี 1 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 2807) 09 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปี 4 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 2768) 09 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 3714) 26 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 3671) 26 ก.พ. 65
ระเบียบการรับสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 4335) 01 ก.พ. 65
ระเบียบการรับสมัครห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 3853) 01 ก.พ. 65
ระเบียบการรับสมัครห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 4183) 01 ก.พ. 65
ปฎิทินการรับสมัครนักเรียน (อ่าน 3695) 01 ก.พ. 65