การเรียนการสอนออนไลน์
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ม.1/2,1/3,1/4 และ ม.4/3,4/4,4/5 ภาคเรียนที่ 1/2564
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 64
ประเมินคุณลักษณะ อ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน สมรรถนะสำคัญผู้ของเรียน ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนรายวิชาสาระเพิ่มเติม ม.5/3-5/5 และ ม.6/3-6/5 ภาคเรียนที่ 1/2564 ออนไลน์
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 64
ขั้นตอนการติดตั้ง Apps โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 63
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 63
ศูนย์กลางการเรียนรู้ห้องเรียนออนไลน์ รร.พัทลุงพิทยาคม[เช็คชื่อนักเรียน รายงานรายวัน รายสัปดาห์]
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 63
ตารางสอนออนไลน์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 63
เว็บไซต์มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 63
ตารางสอนออกอากาศ
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 63
เรียนออนไลน์สด
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 63
วิธีดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 63
ดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 63
ช่องสัญญาณทีวี ดิจิตอล สำหรับการเรียนการสอนทางไกล
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 63