การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ช่องทางการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง

>>สายตรงผู้บริหาร
ส่งความคิดเห็นด้วยตนเอง

  • ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง

ทางไปรษณีย์ 

  • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง
    100 หมู่ 7 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

ทางโทรศัพท์

  • 074 840452

ทางโทรสาร

  • 074 840452 ต่อ 102

ทางเว็บไซต์

ทาง Line

ทาง facebook