ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง

>>สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียนด้วยตนเอง

  • ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง

ร้องเรียนทางไปรษณีย์ 

  • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง
    100 หมู่ 7 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

ร้องเรียนทางโทรศัพท์

  • 074 840452

ร้องเรียนทางโทรสาร

  • 074 840452 ต่อ 102

ร้องเรียนทางเว็บไซต์

ร้องเรียนทาง Line

ร้องเรียนทาง facebook