ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเตรียมอุมดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โรงเรียนเตรียมอุมดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 9 คณะ ประกอบด้วย
1.คณะวิศวกรรมศาสตร์
2.คณะวิทยาศาสตร์
3.คณะทันตแพทย์
4.คณะสถาปัตยกรรม
5.คณะบริหารธุรกิจ
6.คณะอุตสาหกรรมอาหาร
7.คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
8.วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
9.วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง             		</td>
               </tr>
							            
            </table>

            
					   


            <div style= โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2565,11:06   อ่าน 287 ครั้ง