ภาพกิจกรรม
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง.จ.พัทลุง ขอใช้อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง เป็นสถานท่ีฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ ต.ควนมะพร้าว ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้น
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2564,10:51   อ่าน 417 ครั้ง